CheckCompareHistory

Website: pref.okinawa.jp


Keywords: 22Keyword filter:

Keyword Position PC Results Page url Check Date
prefecture9-215,000,000
/english/
2014-01-25
不妊80029,000,000
/site/fukushi/kenkozoshin/boshi/tokuteihunin.html
2014-01-31
okinawa6+1711,000,000
/english/
2014-02-01
答申830602,000
/site/somu/somushi/johocenter/joho-toshin.html
2014-02-05
iej4801,040,000
/airport/index/ie/iejima00-e.htm
2014-02-12
こども160104,000,000
/kodomo/
2014-02-14
いいな45013,300,000
/arc/cn28/pg414.html
2014-03-05
deigo26+122,070,000
/symbol/index-e.html
2014-03-11
産休89-321,550,000
/reiki/35290250014500000000/35290250014500000000/35290250014500000000.html
2014-03-20
kerama n7+357,700,000
/airport/index/kr/kerama00-e.htm
2014-04-13
lgwan73-621,550,000
/site/shakai/johoit/lgwan/index.html
2014-04-18
kanko8404,730,000no data2012-04-10
卸売28+1736,600,000no data2012-04-16
yonaguni180201,000no data2010-12-18
tourism jp74025,500,000no data2013-06-15
tarama32-155,930,000no data2013-06-17
yukichi records69-1119,900no data2011-04-20
miyako46+95,290,000no data2011-04-29
telmin73-2893,500no data2011-05-08
子ども33-1288,400,000no data2011-05-18
prefectural27-213,480,000no data2011-06-12
2nd world830771,000,000no data2011-06-23

PC - Position Change