CheckCompareHistory

Website: tse.or.jp


Keywords: +40Keyword filter:

Keyword Position PC Results Page url Check Date
bolsa de valores14-31,500,000
/english/
2014-07-10
borsa51-4020,800,000
/english/
2014-07-11
stock exchange31+2108,000,000
/english/
2014-07-11
nikkei26010,700,000
/english/market/topix/jpx_nikkei.html
2014-07-11
ingbank8608,470,000
/rules/probond/publication-company/b7gje6000002q9ws-att/b7gje6000004fw67.pdf
2014-07-12
jpx27+22,330,000
/english/market/topix/jpx_nikkei.html
2014-07-12
tokyo12+3164,000,000
/english/
2014-07-12
tokio7-222,800,000
/english/
2014-07-12
börse28+417,000,000
/english/
2014-07-12
nifty index73-125,900,000
/english/rules/etfs/list/pamphlet/1549-e.pdf
2014-07-12
tse2+115,000,000
/english/
2014-07-14
tőzsde46-27888,000
/english/
2014-07-14
stock exchange news14+24221,000,000
/english/news/
2014-07-14
stock exchanges23+427,300,000
/english/
2014-07-14
share market information45-15936,000,000
/english/
2014-01-24
linkvendor55-293,500
/english/about/link/vendor.html
2014-07-15
japan market13+9939,000,000
/english/
2014-07-16
sgx nifty futures53+1694,600
/english/rules/etfs/list/pamphlet/1549-e.pdf
2014-07-16
相場85031,600,000
/market/data/price/
2014-07-17
japan holiday75-14216,000,000
/english/about/calendar.html
2014-07-19
japan holidays87+1088,600,000
/english/about/calendar.html
2014-07-19
stock market hours950327,000,000
/english/
2014-07-19
stock ex22-6747,000,000
/english/
2014-07-19
platinum etf65-31,480,000
/english/rules/etfs/list/pamphlet/1541-e.pdf
2014-07-19
stock exchange updates55+2742,900,000
/english/
2014-07-20
arbitrage trading89-475,850,000
/english/market/data/program/
2014-07-21
stock market trends75033,300,000
/english/market/data/sector/
2014-07-21
cybozu75-15794,000
/english/news/20/110624_a.html
2014-07-22
cb trends41-16138,000,000
/english/market/data/sector/
2014-07-23
japan stock market10214,000,000
/english/
2014-07-24
portfolio data feed file52-263,020,000
/english/market/mkinfo/tmi/topix.html
2014-07-24
short sell710325,000,000
/english/market/data/short/index.html
2014-07-26
taiwan stock market cap58+312,130,000
/english/about/alliance/cooperation/b7gje60000003jdm-att/tsec_02en.pdf
2014-07-29
nikkei realtime39050,300,000
/english/
2014-02-08
piped bits180697,000
/english/news/10/140424_a.html
2014-07-30
kim eng securities520387,000
/english/news/08/20140430_a.html
2014-07-30
bals tokyo580414,000
/english/news/07/111221_a.html
2014-02-10
sasebo fudosan69-3333,000
/english/market/topix/data/b7gje60000003v9e-att/b7gje6000001me18.pdf
2014-08-01
toell47-2854,700
/english/news/10/131220_a.html
2014-08-03
sunkus53-16425,000
/english/news/07/120619_a.html
2014-08-03

PC - Position Change